પેજમાં પસંદ કરો

શ્રેષ્ઠ ભાગીદાર

ગિયર-રેડ્યુસર્સ ટેકનોલોજીમાં વિશ્વ નેતા

સરનામું

ઓફિસ: ટન ટક રોડ, સિંગાપોર. 596290

કૉલ

ઓફિસ: 0065-88662737

યાંત્રિક ઉત્પાદનોના અગ્રણી ઉત્પાદકો, સપ્લાયરો અને નિકાસકારો તરીકે, અમે ગિયર ઘટાડનારા અને અન્ય ઘણા કૃષિ industrialદ્યોગિક ઉત્પાદનો પ્રદાન કરીએ છીએ. કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો.